#wearesyrianska.

VÄLKOMMEN TILL SYRIANSKA IF.COM

$('#slide182').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  2000,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		

Samhällsprojekt

 

 

Syrianska IF bedriver inte bara en sportslig verksamhet utan ett stort fokus finns även på olika samhällsprojekt där klubben har ett stort socialt ansvarstagande. De olika samhällsprojekten har uppmärksammats stort i både media och på annat håll och är idag en oerhört betydelsefull del av klubbens verksamhet i sin helhet.

 

PB-Andan

I ett par års tid har Syrianska IF, tillsammans med andra aktörer och företag från näringslivet, bedrivit projektet "PB-Andan" med huvudfokus på att förbättra Pettersbergsområdet på ett socialt plan. Området har under många års tid varit hårt drabbat av kriminalitet och brottslighet av olika slag.

 

Varje fredagkväll besöker Syrianska IF - med spelare och ledare från klubbens representationslagsverksamhet - området och arrangerar spontanfotboll för barn och ungdomar. Pettersbergsungdomar utbildas i bland annat ledarskap och konflikthantering och anställs sedan i projektet som "Ungledare". Dessa ledare fungerar som ambassadörer för området och förhoppningsvis får dem en inkörsport till ett kommande arbetsliv i och med anställningen.

 

"PB-Andan" har hyllats av politiker, boende och företagare i området och i media och Syrianska IF arbetar hårt för att utveckla projektet ytterliggare för ännu större framgångar.

 

 

Fotbollskola

Klubbens insatser på Pettersbergsområdet stannar inte vid projektet "PB-Andan". Under sommarlovet arrangerar Syrianska IF en helt och hållet kostnadsfri fotbollskola för barn och ungdomar på området. Pettersberg är ju den del av staden med högst barnfattigdom men klubben vill ge alla barn och ungdomar möjlighet att delta i fotbollsskolan - oavsett familjens sociala situation.

 

Samarbete med Kriminalvården

Personer, i huvudsak ungdomar, som hamnat snett och av någon anledning begått brott av den lindrigare arten och som då dömts till samhällstjänst har möjliighet att utföra den i Syrianska IF's verksamhet. I samabrte med Kriminalvården har flera personer avverkat sin samhällstjänst i klubben de senaste åren. Syrianska IF vill dock vara tydliga med att personer som begått grövre brott, så som sexualbrott, inte är och varit välkomna att på något sätt ha delaktighet i klubbens verksamhet.

 

 

Samarbetspartners till Syrianska IF's olika samhällsprojekt

- Västerås Stad

- SISU Idrottsutbildarna

- Västmanlands Idrottsförbund

- Fripunkt Pettersberg

- Bostads AB Mimer

- Rikshem AB

- ICA Nära Pettersberg

- NCC

- Hyresgästföreningen

- Kriminalvården

- Polismyndigheten i Västmanlands län

- Mälardalens Brand & Räddningsförbund

- Länsförsäkringar Bergslagen

 

<< Tillbaka föregående sida
 

Nästa match

 

Skiljebo SK - Syrianska IF

 

Lördag 10:e februari klockan 12:00

Hamre IP

 

$('#slide185').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});