#wearesyrianska.

VÄLKOMMEN TILL SYRIANSKA IF.COM

$('#slide182').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  2000,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		

Kallelse till extra årsmöte

 

 

Klubbledningen för Syrianska IF kallar medlemmar till ett extra årsmöte i Syrianska Kulturcentrets lokaler på Narvavägen 90. Årsmötet hålls söndagen den 3:e december med start klockan 19:00. Varmt välkomna!

Vänligen observera att endast medlemmar är röstberättigade vid det extra årsmötet. För medlemsskap: betala 300 SEK per person, alt. 500 SEK per familj, till swish 123 288 75 29. Vid betalning ange vem, eller vilka, som avgiften avser. Icke-medlemmar är välkomna som åhörare.

 

Enligt § 21 i Syrianska IF's stadgar behandlas följande frågor vid ett extra årsmöte:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet utlysts på korrekt sätt

5. Fastställande av föredragningslista

6. a) Val av klubbordförande i styrelsen för en tid om två (2) år

6. b) Val av ledamöter i styrelsen för en tid om två (2) år

6. c) Val av två (2) suppleanter i styrelsen - med för dem fastställd turordning - för en tid om ett (1) år

7. Mötets avslutande

 

Endast ovanstånende frågor får behandlas under det extra årsmötet. Övriga punkter och frågor kommer att behandlas vid det ordinarie årsmötet efter årsskiftet.

 

 

Om någon medlem önskar lämna förslag på person, eller personer, som kan tänkas vara lämplig att ingå i Syrianska IF's klubbstyrelse så skall detta meddelas den sittande valberedningens kontaktperson: Tomas Akkurt, 073-5096264

 

 

<< Tillbaka föregående sida
 

Nästa match

 

Skiljebo SK - Syrianska IF

 

Lördag 10:e februari klockan 12:00

Hamre IP

 

$('#slide185').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});